Bestrijding van ongedierte dient u veelal zelf te doen. Alleen bij ratten maken wij een uitzondering. Dat doen medewerkers van de gemeente zelf. Hieronder vindt u meer informatie over ongedierte en plaagdieren en hoe deze te bestrijden of te verwijderen zijn.

Bestrijding van ratten

De bestrijding van ratten wordt door de gemeente verzorgd. Voor een locatiebezoek kunt u een afspraak maken met een medewerker van de buitendienst via telefoonnummer 14 024. Dit geldt alleen voor particulieren, bedrijven kunnen een gespecialiseerd bedrijf inhuren.

Andere plaagdieren

Voor de overlast van andere plaagdieren dan ratten bent u als inwoner zelf verantwoordelijk. Wel kunt u advies van de gemeente krijgen. In de regio zijn diverse bedrijven actief, bijvoorbeeld Fontein Plaagdierpreventie uit Malden: 06 54 72 45 30, e-mail naar: fonteinplaagdierpreventie@gmail.com of de firma NOD uit Weurt: (024) 677 59 00 of de firma C-D uit Overasselt: (024) 373 53 61.

Meer informatie

Bekijk de website van het KAD(externe link) voor meer informatie.

Beschermde diersoorten 

Sommige overlast veroorzakende diersoorten zijn beschermd en mogen niet worden bestreden. Voorbeelden hiervan zijn de steenmarter, vleermuizen, maar ook roeken, konijnen of mollen. Hiervoor gelden speciale regels:

 • Steenmarters mogen niet worden gedood of gevangen. U kunt de eventuele overlast (knagen aan kabels in de auto) door marters voorkomen door kabels en andere onderdelen van uw auto in te spuiten met anti-marterspray. Deze spray is verkrijgbaar in dierenspeciaalzaken. Verder kunnen sommige automerken de motorruimte marterdicht maken of een apparaatje onder de motorkap plaatsen wat met ultrasone geluidsgolven de steenmarter weert. Als de steenmarter toegang heeft gekregen tot uw woning of schuur dan is er een gespecialiseerd bedrijf(externe link) dat een ontheffing heeft om de steenmarter te vangen en te verplaatsen.
   
 • Als u vragen heeft over beschermde soorten kunt u de Rijksoverheid(externe link) raadplegen voor meer informatie over beschermde diersoorten. De “Wet natuurbescherming” is voor deze beschermde dieren van toepassing. 

Wespen, bijen en hommels

Overlast van wespen

Wanneer een wespennest zich bevindt in de openbare ruimte, zoals in een haag of bij speeltoestellen, dan doet de gemeente de bestrijding, maar alleen als er sprake is van echt overlast of gevaar. Grondwespen die solitair leven, vormen geen gevaar en worden niet bestreden. Daarnaast vallen ze onder de beschermde diersoorten.

Wespen zijn zeer nuttige beestjes die veel afval voor ons opruimen. Bestrijden van wespen kunt u (tegen betaling) laten doen door een gespecialiseerd plaagdierbestrijdingsbedrijf zoals eerder al genoemd.

Overlast van bijen en hommels

Bijen en hommels zijn geen plaagdieren en worden dan ook niet bestreden. Wanneer u een bijenzwerm vindt, neem dan contact op met een imker. Wanneer het nodig is haalt hij/zij de zwerm voor u op. U kunt daarvoor contact opnemen met Imkerij “de Immenhof” uit Heumen via (024) 358 45 43.

Muskusratten 

Bestrijding van muskusratten of bisamratten in watergangen en vijvers wordt verzorgd door het Waterschap Rivierenland in Tiel, telefoonnummer: 0344 64 94 10.

Eikenprocessierups 

Op de pagina over de eikenprocessierups leest u meer over deze rups en de bestrijding hiervan. 

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen? 

Ratten en muizen

Voor ratten en muizen geldt dat het trendvolgers zijn en dus alleseters. Ratten en muizen kunnen voorkomen als u schuilgelegenheid en/of een voedselbron biedt. Voor houders van pluimvee, gevogelte, paarden en andere hobbydieren is het belangrijk ervoor te zorgen dat er geen voedsel beschikbaar is voor de ratten en muizen. Een aantal tips:

 • Het voer niet te breed strooien, maar gerantsoeneerd voeren, bij voorkeur meerdere keren per dag, zodat het verstrekte voer per keer helemaal wordt opgegeten.
 • De voerbakken voor de nacht leegmaken, of de voerbakken voor de nacht afsluiten als deze niet leeg zijn (u bespaart daarmee ook voerkosten, want ook huismussen kunnen zo niet mee-eten van het dure voer).
 • Afvalcontainers sluiten en vuilniszakken het  liefst in een afgesloten kist of ton plaatsen zodat er geen toegang is tot een voedselbron.

Nestelen of toegang spouwmuren

Om nestelen of toegang krijgen tot spouwmuren door o.a. wespen, bijen en muizen te voorkomen, is er ook een aantal tip te noemen:

 • Het is wenselijk om zogenaamde “bijenbekjes” in de stootvoeg te plaatsen die meestal dient tot ventilatie van de spouwmuren. Deze zijn uitgevoerd in roestvrijstaal en passen in vrijwel alle openingen. De ventilatie van de spouw blijft hiermee ook gewaarborgd. Deze bijenbekjes zijn veelal verkrijgbaar bij de bouwmarkten. Ook met metalen fijnmazig gaas (net als in horren toegepast) worden goede resultaten bereikt.
   
 • Voor woonhuizen, schuren en garages is het zaak ervoor te zorgen dat er geen openingen zijn waardoor ratten, muizen en steenmarters toegang tot het gebouw kunnen krijgen. Muizen hebben aan een halve centimeter genoeg om binnen te komen! Vanwege het knagen kan het dichten van gaten het beste met specie of gaas gedaan worden. Purschuim of kit is niet afdoende, daar wordt doorheen geknaagd. Met name de steenmarter kan een hoop schade aanrichten. Dit is een nachtdier en hij sleept zijn prooien mee zijn verblijfsruimte in. Omdat hij vaak niet alles opeet, beginnen de naar binnen getrokken prooien te rotten en te stinken. Hij heeft een voorkeur voor hoger gelegen ruimtes zoals zolders. Daarnaast maakt hij ’s nachts veel lawaai en maakt van zijn verblijfsruimte een latrine. Overdag slaapt hij veelal.