Wilt u als horecabedrijf een keer langer open zijn dan is toegestaan? In bepaalde gevallen, zoals bij bijzondere evenementen, is dat mogelijk. U moet hiervoor een ontheffing voor sluitingstijden aanvragen bij de gemeente.

Vraag de ontheffing minstens 8 weken voor de bedoelde datum aan. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier diverse vergunningen en ontheffingenlink naar pdf bestand. Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U krijgt tijdig te horen of de ontheffing wordt toegekend.

Kosten

De kosten voor deze ontheffing bedragen € 92,65.

Afwijzing

  • Wordt uw aanvraag afgewezen, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt dit bezwaar aan de burgemeester binnen 6 weken na verzending van de beschikking tot afwijzing.
  • Wijst de burgemeester uw bezwaar af, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.