Veel Nederlanders hádden al geldzorgen. Nu hebben nóg meer Nederlanders geldzorgen. Oorzaak: de coronacrisis. Het gevaar? Dat je denkt - en zegt: komt wel goed. Veel mensen wachten te lang met hulp zoeken. Voorkom dat je (verder) in de problemen komt en vraag op tijd om hulp. De gemeente kan die helpende hand bieden, vooral nu al vroeg wordt gemeld dat bij sommige inwoners te veel rekeningen onbetaald blijven.

Op 1 januari 2021 treedt de gewijzigde wet op de schuldhulpverlening in werking, die de gemeente verplicht om met vroege meldingen van dreigende geldzorgen aan de slag te gaan. Het vroegtijdig signaleren en waar mogelijk oplossen van financiële problemen zorgt ervoor dat de problemen niet complexer worden dan nodig. De wet verplicht vaste-lasten-leveranciers, zoals zorgverzekeraars, verhuurders en energieleveranciers, om betalingsachterstanden te melden bij de gemeente. De gemeente is op haar beurt verplicht om een dergelijk signaal op te pakken en hulp te bieden aan de betreffende inwoner. Samen kan dan een plan gemaakt worden om grotere geldzorgen te voorkomen.

Hoe eerder, hoe beter

Vroege signalering van betalingsachterstanden voorkomt dat inwoners te maken krijgen met toenemende complexiteit en omvang van schulden, oplopende incassokosten en bijkomende ongewenste effecten als psychische problemen en gezondheidsklachten, armoede en gebrek aan mogelijkheden om mee te kunnen doen. Hoe eerder problemen in beeld zijn, hoe sneller er een oplossing mogelijk is.

Om dit proces te stroomlijnen zijn er inmiddels in een landelijk convenant afspraken gemaakt met vaste lasten leveranciers over het aanleveren en verwerken van de signalen aan gemeente. De gemeente Heumen krijgt de betalingsachterstanden vanaf 1 januari 2021 aangeleverd met behulp van een beveiligd systeem.