Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen.

Wat heb ik nodig?

Online doorgeven

  • Uw eHerkenning (voor begrafenisondernemers).

Persoonlijk doorgeven

U kunt de aangifte van overlijden ook persoonlijk doorgeven. Maak hiervoor een afspraak. 

Afspraak maken aangifte overlijden

Wat neemt u mee?

  • B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden.
  • Uw geldige legitimatiebewijs.
  • Als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een vergunning hiervoor.
  • Eventueel uw trouwboekje.

Als de overledene op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • Verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts).

Als de overledene niet op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • Verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts).
  • Verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie).

Hoe werkt het?

De uitvaartondernemer of u doet de aangifte bij de gemeente. Doe dit binnen 6 dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden.

De gemeente maakt vervolgens 2 documenten en geeft deze aan u mee:

  1. Een document waarin ze toestemming geeft voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’). Heeft de overledene aangegeven dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven? Dan krijgt u een document met het ‘verlof tot ontleding’.
  2. Een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte.

Kosten

Het aangeven van een overlijden is gratis. Ook het aanvragen van een uitstel tot begraven of cremeren is gratis.

Een afschrift of uittreksel van de overlijdensakte kost € 15,70 en eventuele portokosten als wij het uittreksel naar u toesturen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente maakt direct de overlijdensakte. Deze akte wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen. De gegevens worden ook bij de eventuele partner bijgewerkt.

Extra informatie

Is iemand uit Nederland in het buitenland overleden? Dan geeft u dit door aan de gemeente waar deze persoon woonde. Hiervoor hebt u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. U kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat. Is er in het land waar u bent geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Uitstel van begraven of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.