Eén van de afspraken uit het nationale Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.

RES Arnhem Nijmegen

De regio Arnhem Nijmegen, waar de gemeente Heumen toe behoort, is sinds eind 2018 bezig om dit te onderzoeken. We werken samen om tot een plan te komen dat leidt tot een duurzame energievoorziening in onze regio. Er is al een aantal werkbijeenkomsten geweest met betrokken partijen, zoals gemeenten, energiecoöperaties, natuur- en milieu-organisaties, LTO, Rijkswaterstaat, Liander en ondernemers.

Tijdens de bijeenkomsten zoeken de partijen samen naar de allerbeste oplossingen voor hoe en waar duurzame elektriciteit opgewekt kan worden in de regio. Waar is ruimte voor windmolens en zonnevelden? En hoeveel? Is daar aansluiting op het elektriciteitsnetwerk? Welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En: is er voldoende draagvlak voor en is het financieel haalbaar?

In de RES nemen we nog geen besluiten over de exacte locaties waar de opwek gaat plaatsvinden, maar we geven wel zoekgebieden aan met daarbij de opbrengst aan duurzame energie die we daar denken te kunnen realiseren.

Hoe worden inwoners meegenomen?

De gemeenten organiseren de participatie en communicatie met inwoners. Het zal per gemeente verschillen of er bijeenkomsten, enquêtes, informatiebrieven of andere activiteiten komen.

Ook op regionaal niveau worden de belangen van de inwoners meegenomen. Inwoners sluiten aan bij de ateliers en stakeholderintermezzo’s en er komt een speciale inwonertafel. Aan deze tafel delen organisaties die kennis en ervaring hebben met de belangen van inwoners hun inzichten.

In de gemeente Heumen start binnenkort een enquête. En verder denken we op dit moment na over hoe we de inwoners het beste kunnen informeren.

Planning

De concept RES voor de regio Arnhem Nijmegen werd op 1 juni 2020 afgerond en de tekst van het conceptbod kunt u in het document onderaan de pagina inzien. In een volgende fase worden alle concept RES’en naast elkaar gelegd en doorgerekend. Uit de doorrekening moet blijken of de regio’s voldoende bijdragen aan de landelijke doelstelling voor duurzame energie opwek. Als blijkt dat de landelijke doelstelling niet gehaald wordt, dan wordt er gekeken welke regio nog mogelijkheden heeft voor meer opwek.

De definitieve RES moet op 1 maart 2021 vastgesteld zijn door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen. Hierna start de uitvoering.