Functie

Wethouder

Contactgegevens

Telefoon: 14 024
E-mail: bestuurssecretariaat@heumen.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening en Omgevingswet 
 • Wonen
 • Milieu
 • RAS
 • Openbare Werken
 • Verkeer en vervoer
 • Landschapsontwikkeling
 • Evenementen
 • Project levendig centrum Malden
 • Erfgoed (tijdelijk)

Nevenfuncties

 • Directeur R.J.M. Waas Beheer BV – Malden (bezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Heumen Actief - Malden (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Parkmanagement BV – Malden (onbezoldigd)