Onlangs hebben 312 inwoners de burgerpeiling ingevuld. Met dit aantal respondenten geven de resultaten een representatief beeld van wat u als inwoner vindt van het wonen in onze gemeente en van de dienstverlening van de gemeente. We willen alle deelnemers heel erg bedanken!

Met de uitkomsten van de burgerpeiling kunnen we zien hoe inwoners de gemeente ervaren op vier maatschappelijke themavelden:

  • Woon- en leefklimaat
  • Relatie inwoner-gemeente
  • Gemeentelijke dienstverlening
  • Zorg en welzijn

Op basis van de vragenlijsten is een rapport opgesteld, dat kunt u onderaan dit bericht downloaden en lezen.

Dit zijn de belangrijkste resultaten op een rijtje: 

  • Inwoners vinden het prettig wonen in hun huidige buurt, een meerderheid geeft dit een 8 of hoger. Ze zijn in mindere mate te spreken over de zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving: dit wordt gemiddeld beoordeeld met een 6,6.
  • 37% van de inwoners heeft (heel) veel vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. Zij zijn te spreken over dat de gemeente inwoners laat meedenken bij plannen, maar vinden ook dat de gemeente zich af en toe flexibeler op zou kunnen stellen.
  • Inwoners geven de dienstverlening een 6,7. De digitale dienstverlening wordt met een 6,9 iets hoger beoordeeld.
  • Inwoners zijn over het algemeen tevreden met hun leven: vier op de vijf inwoners geeft hun leven op dit moment een cijfer 8 of hoger.

Natuurlijk vinden we het fijn dat de inwoners over het algemeen tevreden zijn met hun leven en de buurt waarin ze wonen. Tegelijkertijd laten de resultaten ook zien dat er nog stappen gezet kunnen en moeten worden en dat er ruimte is voor verbetering. Naast de plannen en beleidsvoornemens die al in voorbereiding zijn gaat het gemeentebestuur samen met de ambtelijke organisatie kijken hoe we de resultaten van deze peiling kunnen gebruiken om nog beter aan te sluiten bij de wensen en aandachtspunten van de inwoners. 

Ideeën voor de gemeente

Een onderdeel van het onderzoek waar we nog niet op zijn ingegaan is de vraag naar ideeën die inwoners de gemeente wilden meegeven om mensen te helpen, te laten meedoen of te laten meetellen. Daar zijn ruim 350 reacties op gegeven, waarbij kleine en grote wensen elkaar afwisselen. We hebben waar mogelijk deze reacties bij elkaar gebracht en op onderwerp gegroepeerd. Niet alles kan worden uitgevoerd; de onderwerpen die veel zijn genoemd krijgen als eerste aandacht, zoals:
-    Onderhoud van het groen, aanplant van bomen en meer ander groen
-    Bankjes voor ouderen langs looproutes
-    Duidelijker taalgebruik, beter informeren

Verbeterdebuurt

Er zijn ook opmerkingen gemaakt over ongelijke stenen en tegels en wegonderhoud. We willen u hier vragen om deze zaken in uw omgeving te melden direct als u ze tegenkomt. Dit kan op de website: verbeterdebuurt (externe link)en kan ook op: meldingdoen. Er is ook een app voor Verbeterdebuurt.

Met de uitkomsten van het onderzoek willen wij onze dienstverlening verbeteren. In de toekomst zullen we regelmatig een burgerpeiling houden om ontwikkelingen te kunnen monitoren.