Het is weer de tijd van het jaar dat het mogelijk glad kan worden op de wegen. Als de weervoorspellingen aangeven dat het glad wordt, gaan wij zo snel mogelijk op gladheid controleren en indien nodig ook strooien. We strooien dan op de hoofdwegen, fietspaden, schoolroutes en ontsluitingswegen. Ook worden openbare gebouwen zoals het gemeentehuis toegankelijk gehouden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het strooien op wegen en paden van bedrijven of particulieren en op parkeerterreinen. Wij vragen u daarom om in elk geval de trottoirs voor uw woning sneeuwvrij te houden en uw buren daarbij zo nodig een handje te helpen. Indien gewenst zorgen wij per wijk/dorp voor sneeuwschuivers, een zoutstrooier en zout in 25 kg zakken. Deze kunnen per wijk/dorp in onderling overleg ingezet worden.

Wilt u meehelpen om de openbare verhardingen sneeuwvrij te houden? Dan kunt u dit aangeven via: www.verbeterdebuurt.nl(externe link) of download de app van Verbeter de Buurt. U kunt ook bellen: (024) 358 83 00 of mailen naar: heumen@heumen.nl.

Strooiroutes

Op onze website vindt u de precieze strooiroutes en extra informatie. Ga hiervoor naar: www.heumen.nl/strooien.

Verwijdering paaltjes

Op de aangewezen te strooien fietspaden worden zo nodig de paaltjes verwijderd. Zodat we er bij gladheid beter en sneller kunnen strooien. Na het strooiseizoen, eind maart, worden de paaltjes weer teruggezet. Het is niet mogelijk om deze paaltjes tussentijds terug te plaatsen.