Sinds maandag 11 september zijn de werkzaamheden voor klimaatadaptatie in de omgeving Dravik en De Schoof aan de zuidoostkant van Malden gestart. Om het regenwater van daken, straten en trottoirs op te vangen, brengen we verschillende verlagingen in het gras aan. We noemen dat wadi’s. Het regenwater stroomt via aangelegde gootjes naar deze wadi’s. 

Dat doen we samen!

Dit project is ontstaan uit een initiatief van de vrijwilligers van Samen Doen. Zij willen de gemeente ondersteunen bij het vergroenen en klimaatbestendig maken van de wijk en starten in de omgeving van Dravik. Deze straat heeft een brede groenstrook, die de Veldsingel verbindt met het Lierdal. De gemeente heeft aan dit initiatief een oplossing voor de wateroverlast op de Schoof gekoppeld. Daar dreigt bij hevige regenval water de woningen binnen te dringen.

Werkzaamheden

Het werk bestaat uit het opbreken van bestrating voor het verleggen van kabels en leidingen en het aanleggen van een infiltratieriool, het verwijderen van struiken en bomen, en vervolgens het graven en inzaaien van wadi’s en het planten van bomen, hagen en struiken. 
Het werk wordt in fases uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken en de woningen bereikbaar te houden. Helaas kunnen de werkzaamheden niet worden uitgevoerd zonder wegafsluitingen, omleidingen en een beperkte toegang tot woningen. En dat zorgt helaas voor hinder en overlast. Uiteraard doen we ons best om woningen en wegen weer zo snel mogelijk bereikbaar en toegankelijk te krijgen.

Project ‘Groendoen’ en Burendag

Medio september start het project ‘Groendoen’, waarbij inwoners van de gehele wijk ten zuidoosten van de Groesbeekseweg en Rijksweg worden gevraagd mee te doen met het afkoppelen en vergroenen van hun tuinen. We proberen het regenwater zoveel mogelijk ter plekke de bodem in te laten zakken om overlast in de lager gelegen delen van de wijk te voorkomen. Op de Burendag van de vrijwilligers van Samen Doen op 23 september is een informatiekraam aanwezig, waar u terecht kunt voor meer informatie. Daarnaast ontvangen inwoners van deze wijk een brief. 

Samen Doen op Burendag Maldensveld

Op 23 september doet bewonersgroep ´Samen Doen´ in het Lierdal mee met Nationale Burendag. Leer van alles over vleermuizen en help vleermuizenkasten ophangen. Ga pony´s knuffelen bij paardrijvereniging VCM. Verken een stukje groen Lierdal of loop onder leiding van een gids het Kabouterpad. Onderweg vertelt Boer Stan honderduit over het beheer van de weides en hoe hij zijn koeien houdt. Naast deze activiteiten is de gemeente Heumen van de partij om rondleidingen door groene tuinen te geven en om ‘afkoppeldemonstraties’ te verzorgen. Daarnaast wil de gemeente u informeren over de zogenaamde DOE-dag op 27 oktober. Tijdens Nationale Burendag wordt de inschrijving voor deze DOE-dag op 27 oktober geopend.

Wanneer: zaterdag 23 september 14.00 – 16.00 uur
Waar: bij de kantine van VCM aan de Lierseweg 4, Malden