Verhuist u naar of binnen de gemeente Heumen? Meld dit dan bij de gemeente. Verhuist u naar een andere gemeente? Meld dan uw verhuizing bij uw nieuwe gemeente. 

 • Geef uw verhuizing door binnen 5 dagen nadat u verhuisd bent. 
 • U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven: uw verhuizing wordt dan verwerkt per de verhuisdatum die u opgeeft.

DigiD linkVerhuizing doorgeven

Wat heb ik nodig?

Online doorgeven

 • Uw DigiD
 • Uw huur- of koopcontract

Als u bij iemand gaat inwonen

Persoonlijk doorgeven

U kunt uw verhuizing ook persoonlijk doorgeven. Maak hiervoor een afspraak. 

Afspraak maken verhuizing doorgeven

Wat neemt u mee?

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Uw huur- of koopcontract

Als u bij iemand gaat inwonen

Schriftelijk doorgeven

 

Als u bij iemand gaat inwonen

Hoe werkt het?

 • Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.
 • U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Uw verhuizing wordt dan verwerkt per de verhuisdatum die u opgeeft.

 

Wie mag een verhuizing doorgeven

 • Iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen). Let op: dit geldt niet voor mensen die samenwonen;
 • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • Ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • Het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
 • iImand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

 

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de verhuizing voor u doorgeeft bij de gemeente, geeft u diegene een machtigingsbrieflink naar pdf bestand mee met daarin:

 • de gegevens van uzelf;
 • de naam van de gemachtigde;
 • uw handtekening;
 • de handtekening van de gemachtigde.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • De ondertekende machtigingsbrieflink naar pdf bestand;
 • Zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
 • (Een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
 • Een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen.

 

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties dit zijn.

Hoe lang duurt het?

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

Extra informatie

Verhuizen naar het buitenland

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Verhuizen naar het buitenland staat vermeld wat u moet doen.

Verhuizen naar Nederland

Als u vanuit het buitenland in Nederland komt wonen, moet u zich persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond. Voor deze inschrijving gelden andere regels. Bij Verhuizen naar Nederland staat vermeld wat u moet doen.

Briefadres

Hebt u geen woonadres? Dan kunt u zich inschrijven op een briefadres. De bewoner van dit adres moet schriftelijk toestemming geven. Ook zorgt hij of zij er voor dat de post u persoonlijk bereikt. Het is daarom niet mogelijk om een briefadres te hebben op een postbus.

Bij een aanvraag voor een briefadres geeft u aan waarom u een briefadres aanvraagt. De gemeente onderzoekt of u inderdaad geen woonadres hebt. U kunt het aanvraagformulier briefadres telefonisch via 14 024 of 024 35 88 300 opvragen.

Adrescontrole

Voor een goede adrescontrole werkt onze gemeente mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek, want met een verkeerd woonadres in de basisregistratie personen is adresfraude mogelijk, of misbruik van toeslagen, of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes. Verder kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken. Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Huisbezoek

Zo'n adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek. Om zo min mogelijk bewoners daarmee lastig te vallen gebeurt dat pas bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming en de onderzoekers legitimeren zich. Het kán dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht.