Elke inwoner van onze gemeente heeft recht op goede en eerlijke zorg. De meeste zorgaanbieders hebben de cliënt op één staan, maar helaas zijn er ook aanbieders die misbruik maken van kwetsbare inwoners. Hiervan worden niet alleen deze cliënten de dupe, maar alle inwoners van onze gemeente. Het geld dat malafide zorgaanbieders in hun eigen zak steken gaat zo niet naar goede zorg voor de cliënten en ook niet naar andere voorzieningen.

Als u cliënt bent, of familie van een cliënt, en u vertrouwt het niet: neem dan contact op met het Regionaal Meldpunt Zorg via regionaalmeldpuntzorg@nijmegen.nl.

Maak zorgfraude bespreekbaar! 

De hele overheid werkt samen aan een gezond zorglandschap. Dat doen we door steeds strenger te zijn bij de selectie van zorgaanbieders, maar ook door met de gehele overheid zorgfraude aan te pakken. De gemeente kijkt samen met de Belastingdienst, politie en justitie, zorginstanties en soms ook het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum, hoe een malafide zorgbureau het beste kan worden aangepakt. Daarbij kunnen we niet alleen strafrechtelijk vervolgen en geld en bezittingen afpakken, maar ook belasting terugvorderen en het contract of de betalingen stopzetten.

Verdachte signalen

Waaraan is zorgfraude te herkennen? Hierbij een aantal signalen:

  • Er worden te veel uren gedeclareerd (soms wel meer dan 24 uur zorg per dag).
  • De indicatie van de zorgkosten is veel hoger dan hetgeen er tegenover staat (bijvoorbeeld € 6.500,- per maand, terwijl de cliënt op een kamertje in een verwaarloosd pand woont).
  • Het toegezegde 24-uurs toezicht beperkt zich tot camera observatie.