Wij ondersteunen en waarderen onze mantelzorgers. Bent u inwoner van onze gemeente en heeft u een mantelzorger die u wil bedanken? Dan kunt u bij de gemeente Heumen een verzoek voor de mantelzorgwaardering indienen. 

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Om dit te onderstrepen zetten wij in de maand november de vele mantelzorgers in het zonnetje. Wilt u aan uw mantelzorger laten weten hoe belangrijk hij/zij voor u is? Dan kunt u een verzoek voor een mantelzorgwaardering indienen. U kunt dat doen voor maximaal twee mantelzorgers. U kunt een verzoek indienen tot 1 oktober 2024. Het formulier voor het Verzoek Mantelzorgwaardering 2024 kunt u vinden op www.heumen.nl/mantelzorgwaardering.

Samenwerking met Mantelzorg Heumen

De gemeente Heumen werkt samen met Mantelzorg Heumen. Dit viel onder Malderburch en is nu over naar Synthese. Mantelzorg Heumen ondersteunt mantelzorgers in onze gemeente en kan u helpen met uw vragen en met het invullen van het verzoekformulier. De medewerkers van Mantelzorg Heumen zijn bereikbaar via  06-20033196 (Kim Falk). of stuur een e-mail naar: teamheumen@synthese.nl