De gemeente Heumen ondersteunt en waardeert haar mantelzorgers. Bent u inwoner van gemeente Heumen en heeft u een mantelzorger die u wil bedanken? Dan kunt u bij de gemeente Heumen een verzoek voor de mantelzorgwaardering indienen. Dit verzoek moet vóór 1 oktober bij de gemeente binnen zijn. 

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Om dit te onderstrepen wil de gemeente Heumen in de maand november de vele mantelzorgers in het zonnetje zetten. Wilt u aan uw mantelzorger laten weten hoe belangrijk hij/zij voor u is? Dan kunt u een verzoek voor een mantelzorgwaardering indienen. U kunt dat doen voor maximaal 2 mantelzorgers. U kunt een verzoek indienen tot 1 oktober 2022. Het formulier voor het Verzoek Mantelzorgwaardering 2022 kunt u vinden op onze website www.heumen.nl/mantelzorgwaardering
Deze waardering is bedoeld om uw mantelzorger in het zonnetje te zetten en wordt één keer per jaar uitgegeven.

Samenwerking met Mantelzorg Heumen

De gemeente Heumen werkt samen met Mantelzorg Heumen, gevestigd in Malderburch. Zij ondersteunen mantelzorgers in onze gemeente en kunnen u helpen met uw vragen en met het invullen van het verzoekformulier. Mantelzorg Heumen is bereikbaar via telefoonnummer (024) 357 05 70 of stuur een e-mail naar: mantelzorgheumen@malderburch.nl.