Van het aardgas af

Net als alle andere gemeenten in Nederland werkt de gemeente Heumen met een Transitievisie Warmte. We hebben deze visie opgesteld omdat we in 2050 geen aardgas meer willen gebruiken. In de visie staat welke alternatieven voor aardgas (warmtestrategie) er in de gemeente Heumen kansrijk zijn. Per wijk wordt gekeken naar de mogelijke warmtestrategieën en de benodigde isolatie per woning. De verandering van aardgas naar een duurzaam alternatief is een proces van tientallen jaren en de opdracht is groot. Daarom is het belangrijk dat we nu al beginnen.

Het proces

Begin 2022 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vastgesteld. Daarna gaan we de komende jaren met elkaar aan de slag. In de visie hebben we in beeld gebracht wat er nodig is en hoe we stap voor stap met bewoners, organisaties en betrokken partijen aan de slag kunnen gaan. Betrokken partijen zijn bijvoorbeeld de woningcorporaties en de netbeheerder. We gaan als eerste aan de slag met isoleren en energie besparen. Daarnaast willen we gezamenlijk met bewoners en de betrokken partijen in 1 of meer verkenningswijken op zoek naar een passende oplossing als alternatief voor aardgas, waarbij we de individuele en collectieve oplossingen in beeld brengen.

Heeft u nog vragen, ideeën of tips?

Het proces naar een aardgasvrije gemeente kunnen we alleen samen doen. Voor ons als gemeente is dit ook nieuw. Heeft u vragen, ideeën of tips voor hoe we dit samen kunnen aanpakken? Laat het ons weten via duurzaam@heumen.nl.

De Transitievisie Warmte kunt u hieronder inzien.