De Werkconferentie is een samenwerkingsverband dat bestaat uit meer dan 20 organisaties die werkzaam zijn binnen gemeente Heumen. Hierbij kunt u denken aan lokale zorg- en welzijnspartners zoals Oosterpoort en Synthese, maar ook aan de Katholieke Bonden van Ouderen en de BurgerAdviesRaad. Onze ambitie: vernieuwende oplossingen voor alle (kwetsbare) inwoners van Heumen, zodat iedereen mee kan (blijven) doen.

Werkwijze

De Werkconferentie vindt twee keer per jaar plaats, een keer in het voorjaar en een keer in het najaar. In het najaar wordt het nieuwe centrale thema bekendgemaakt. Partners en inwoners kunnen thema’s aandragen die verband houden met het centrale thema. Uit de aangedragen thema’s worden er vijf gekozen waarop vervolgens kan worden gestemd. Er blijven dan twee thema’s over waar de organisaties, samen met inwoners en ervaringsdeskundigen, in werkgroepen aan de slag gaan met het formuleren van een opdracht. Deze opdracht dient in beginsel binnen één jaar te worden afgerond. Daarnaast zijn er vijf ‘vrije stoelen’ beschikbaar bij de conferentie voor inwoners die mee wilden praten. 

In het voorjaar volgend op de werkconferentie waarbij de werkgroepen zijn gevormd, presenteren de werkgroepen hun stand van zaken en ook halen zij tips op bij de aanwezige deelnemers.