Werkconferentie ‘Heumen voor iedereen’

Op donderdag 21 maart 2024 was er weer een Werkconferentie met thema ‘Heumen voor iedereen’: Hoe kunnen we samen werken aan een inclusiever Heumen waar iedereen aan mee kan (blijven) doen.

Tijdens de Werkconferentie lieten de werkgroepen Verdraagzaamheid & Verbinding en Mentale Weerbaarheid jongeren zien hoe zij met hun opdracht aan de slag gingen. Omdat beide werkgroepen een interactieve tool hebben ontwikkeld speelden we leuke spellen en voerden we boeiende gesprekken. De bevindingen en aanbevelingen zijn teruggekoppeld aan de deelnemers van de werkgroepen.

Verder vertelde Welzijnsorganisatie Synthese over hun aanpak en samenwerking in het welzijnsaanbod in onze gemeente. Ook is er een terugkoppeling gegeven van 
gesprekken die met alle partners zijn gevoerd over de doorontwikkeling van de Werkconferentie. Daar is met name uitgekomen dat we de thema’s die worden aangedragen goed moeten afstemmen tegen wat er al in de gemeente gebeurd en door wie. Tot slot hebben we, na bijna 20 jaar, op een feestelijke manier afscheid genomen van onze dagvoorzitter. De ochtend eindige met een gezellige lunch bij het Inlooppunt in Maldensteijn.

De volgende Werkconferentie is op donderdag 17 oktober 2024.