Wilt u in uw horecazaak een festiviteit organiseren waarbij u verwacht dat u niet aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit kunt voldoen, dan meldt u dat bij de gemeente. U kunt maximaal 12 keer per jaar een festiviteit organiseren waarbij de geldende geluidsnormen worden verruimd. Een voorbeeld van een dergelijk evenement is een optreden met live muziek.

De gemeente moet de melding minimaal drie weken voor de festiviteit hebben ontvangen. Gebruik hiervoor het meldingsformulier 12 dagen regelinglink naar pdf bestand.

Regels

De regels voor een kennisgeving incidentele festiviteiten vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 4.3. De belangrijkste regels zijn:

  • Bij een incidentele festiviteit moet u voldoen aan een geluidnorm van 80 dB(A) op het dichtstbij gelegen geluidgevoelige object.
  • De verruimde geluidsnorm geldt tot 01:00 uur.

Incidentele festiviteit- en evenementenvergunning

Als u tegelijk met de melding incidentele festiviteit een evenementenvergunning aanvraagt, geldt voor de melding dezelfde indieningstermijn als voor de evenementenvergunning. Deze termijn is beduidend langer, namelijk acht weken voor evenementen met weinig risico, en twaalf weken voor evenementen met een groot risico.