Heeft u een laag inkomen? Dan zijn er verschillende financiële regelingen voor u. Dit noemen we participatievoorzieningen. Op deze pagina’s leggen we ze kort uit. De regelingen zijn er niet alleen voor mensen met een uitkering, maar ook voor werkende mensen die een laag inkomen hebben. Of u in aanmerking komt, hangt af van uw inkomen en uw vermogen. De inkomensgrens kan wisselen per regeling. Soms gelden vermogensgrenzen die afhankelijk zijn van uw leefvorm. Naast de hieronder genoemde toeslagen kunt u ook gebruikmaken van andere ondersteuning voor bijzondere kosten of ondersteuning door andere instanties. Een eenvoudig overzicht van alle mogelijkheden kunt u inzien in het document Overzicht regelingen en hulp onderaan deze pagina.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken via 14 024 of 024 358 83 00, of mail naar soza@heumen.nl. Kijk ook eens op BerekenUwRecht. Hier kunt u in een paar minuten tijd zien voor welke regelingen u in aanmerking kunt komen.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u kan geven als u minimaal 36 maanden aaneengesloten van een minimuminkomen leeft. U kunt er recht op hebben als u weinig of geen vermogen hebt en niet (meer) in staat bent om met werk een hoger inkomen te krijgen. U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie.

Voorwaarden

Er gelden enkele voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen, onder andere:

 • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd;
 • Uw inkomen is de afgelopen 36 maanden niet veel hoger geweest dan de voor u geldende bijstandsnorm;
 • U bezit niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben;
 • U ontving de afgelopen twaalf maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag;
 • U bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen.

Aanvragen

U kunt de individuele inkomenstoeslag aanvragen bij de gemeente. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslaglink naar pdf bestand. Heeft u een uitkering van de gemeente Heumen, dan kunt u het verkort aanvraagformulier individuele inkomenstoeslaglink naar pdf bestand gebruiken.

Bij de aanvraag controleert de gemeente of u (nog) aan de voorwaarden voldoet. Daarnaast beoordelen wij of u echt niet in staat bent om uw inkomenssituatie te verbeteren. U moet aantonen dat u de afgelopen periode hebt geprobeerd om uw inkomen te verbeteren. Dit kunt u doen in een gesprek met een medewerker van de gemeente. U hebt bijvoorbeeld - voor zover dat mogelijk was - gesolliciteerd, uw vakkennis bijgehouden, uw re-integratietraject gevolgd of vrijwilligerswerk gedaan. Laat hiervan bewijzen zien. Pas als de gemeente vindt dat u aan alle voorwaarden voldoet en u recht heeft op de toeslag, krijgt u een individuele inkomenstoeslag.

Hoogte individuele inkomenstoeslag

Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar een percentage van de norm als bedoeld in artikel 21 onder de Participatiewet, zoals die geldt op 1 januari van dat kalenderjaar:

 • 42% voor een alleenstaande (2024: € 539,-)
 • 54% voor een alleenstaande ouder (2024: € 693,-)
 • 60% voor gehuwden (2024: € 770,-)

Studietoeslag

Studietoeslag

Als je studeert en een structurele beperking of ziekte hebt, lukt het misschien niet om naast je studie te werken en zo wat geld bij te verdienen. Mogelijk kom je dan in aanmerking voor studietoeslag. Met deze maandelijkse financiële tegemoetkoming wil de gemeente stimuleren dat je toch de stap zet om naar school te gaan of een studie te volgen.

Voorwaarden

 • Je bent 15 jaar of ouder;
 • Je hebt een structurele beperking of ziekte waardoor een bijbaan naast je studie onmogelijk is. Zo nodig kun je een onafhankelijk medisch advies overleggen waaruit dit blijkt;
 • Je kunt aantonen dat je studiefinanciering ontvangt op grond van de Wet studiefinanciering (Wsf) of Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos);
 • Loop je stage, dan kun je aantonen of en hoeveel stagevergoeding je ontvangt.

Bedrag studietoeslag

De hoogte van de studietoeslag is afhankelijk van je leeftijd. Klik hier voor de actuele bedragen per maand.

Aanvragen

Je kunt een studietoeslag online aanvragen met het aanvraagformulier participatievoorzieningenlink naar pdf bestand, eventueel met terugwerkende kracht. Heb je hierbij hulp nodig? Vraag hulp bij de formulierenbrigade, kijk op www.sshbsupport.nl. Of stel je vraag bij de afdeling Sociale Zaken via e-mail soza@heumen.nl of bel 14 024.

Wij informeren je binnen 8 weken schriftelijk over de afhandeling van je aanvraag.

Heumenstegoed

Is het voor u lastig vanwege een laag inkomen om met uw kinderen naar de bioscoop of naar de binnenspeeltuin te gaan of om ze aan te melden bij de voetbal- of dansclub of bij de Scouting? Of wilt u graag een keertje naar het theater in Overasselt? Dit is ook voor u en uw kinderen mogelijk! Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Daarom hebben we de regeling ‘Heumenstegoed’ voor inwoners met een inkomen tot 130% van het minimum en een laag vermogen.

Heumenstegoed

Het gaat om alle gezinsleden die tot dit huishouden behoren. Het Heumenstegoed kunt u inruilen voor maatschappelijke activiteiten voor u zelf, uw partner of voor uw kinderen. Mocht u zich willen aanmelden bij een organisatie die nog geen aanbod heeft op Heumenstegoed, laat het de organisatie weten. Elke organisatie mag namelijk meedoen zodra zij zich hebben aangemeld voor het Heumenstegoed via www.heumenstegoed.nl!

Hoe werkt het?

Per kalenderjaar is maximaal € 275 per gezinslid beschikbaar. Een vergoeding van (thuis)internetkosten is mogelijk voor maximaal € 275 per huishouden per kalenderjaar.

Via het aanmeldformulier Heumenstegoed vraagt u bij de gemeente voor u en uw gezin het Heumenstegoed aan. Kijk op: www.heumenstegoed.nl en volg de stappen. Gezinsleden van 18 jaar en ouder met een eigen inkomen melden zich zelfstandig aan via dezelfde site. U kunt het budget aanvragen tot uiterlijk 15 november 2024.

Heeft u hulp nodig? Of heeft u nog vragen?

Niet iedereen is even digitaal vaardig en soms heeft u even hulp nodig. Dat is geen probleem. Voor hulp kunt u terecht bij medewerkers van de Formulierenbrigade. Bel (06) 23 84 29 64 of kijk voor de spreekuren in Maldensteijn op www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur.
Heeft u nog meer vragen over het Heumenstegoed dan kunt u ook terecht bij de afdeling sociale zaken van de gemeente Heumen. Bel (024) 358 83 00 of stuur een e-mail naar: soza@heumen.nl