Heeft u een laag inkomen? Dan zijn er verschillende financiële regelingen voor u. Dit noemen we participatievoorzieningen. Op deze pagina’s leggen we ze kort uit. De regelingen zijn er niet alleen voor mensen met een uitkering, maar ook voor werkende mensen die een laag inkomen hebben. Of u in aanmerking komt, hangt af van uw inkomen en uw vermogen. De inkomensgrens kan wisselen per regeling. Soms gelden vermogensgrenzen die afhankelijk zijn van uw leefvorm. Naast de hieronder genoemde toeslagen kunt u ook gebruikmaken van andere ondersteuning voor bijzondere kosten of ondersteuning door andere instanties. Een eenvoudig overzicht van alle mogelijkheden kunt u inzien in het document Financieel Fit onderaan deze pagina.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken via 14 024 of 024 358 83 00, of mail naar soza@heumen.nl. Kijk ook eens op BerekenUwRecht. Hier kunt u in een paar minuten tijd zien voor welke regelingen u in aanmerking kunt komen.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u kan geven als u minimaal 36 maanden aaneengesloten van een minimuminkomen leeft. U kunt er recht op hebben als u weinig of geen vermogen hebt en niet (meer) in staat bent om met werk een hoger inkomen te krijgen. U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie.

Voorwaarden

Er gelden enkele voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen, onder andere:

 • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd;
 • Uw inkomen is de afgelopen 36 maanden niet veel hoger geweest dan de voor u geldende bijstandsnorm;
 • U bezit niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben;
 • U ontving de afgelopen twaalf maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag;
 • U bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen.

 

Aanvragen

U kunt de individuele inkomenstoeslag aanvragen bij de gemeente. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag. Heeft u een uitkering van de gemeente Heumen, dan kunt u het verkort aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag gebruiken.

Bij de aanvraag controleert de gemeente of u (nog) aan de voorwaarden voldoet. Daarnaast beoordelen wij of u echt niet in staat bent om uw inkomenssituatie te verbeteren. U moet aantonen dat u de afgelopen periode hebt geprobeerd om uw inkomen te verbeteren. Dit kunt u doen in een gesprek met een medewerker van de gemeente. U hebt bijvoorbeeld - voor zover dat mogelijk was - gesolliciteerd, uw vakkennis bijgehouden, uw re-integratietraject gevolgd of vrijwilligerswerk gedaan. Laat hiervan bewijzen zien. Pas als de gemeente vindt dat u aan alle voorwaarden voldoet en u recht heeft op de toeslag, krijgt u een individuele inkomenstoeslag.

De hoogte van de toeslag is in 2021 als volgt:

 • Alleenstaande € 451,-
 • Alleenstaande ouder: € 580,-
 • (Echt)paren: € 645,-

Individuele studietoeslag

Als u studeert en een arbeidsbeperking heeft, dan kan werken naast uw studie soms lastig zijn. Een extra steuntje in de rug kunt u dan meestal goed gebruiken. U kunt dan in aanmerking komen voor studietoeslag. Met deze maandelijkse financiële tegemoetkoming wil de gemeente stimuleren om toch de stap te zetten om naar school te gaan of een studie te volgen.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U heeft een arbeidsbeperking;
 • U heeft recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering (WSF) of Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
 • U heeft een inkomen op bijstandsniveau;
 • U heeft geen of weinig vermogen. Bent u alleenstaand? Dan mag uw vermogen maximaal € 5.940 zijn. Bent u alleenstaande ouder of bent u gehuwd? Dan mag uw vermogen maximaal € 11.880 zijn.

 

Bedrag studietoeslag

De toeslag bedraagt € 75,- per maand. Stuur uw aanvraag op tijd in, want de individuele studietoeslag wordt niet met terugwerkende kracht toegekend.

Aanvragen

U kunt een studietoeslag aanvragen met het aanvraagformulier participatievoorzieningen. Bij de vraag voor welke kosten u bijstand aanvraagt, kunt u bij 'overige kosten' aangeven dat u studietoeslag wilt aanvragen. Nadat u het formulier heeft ingevuld en van bewijsstukken hebt voorzien, kunt u het formulier:

 • mailen: soza@heumen.nl
 • opsturen: Afdeling Sociale zaken, Postbus 200, 6580 AZ Malden
 • afgeven: bij de afdeling Sociale zaken

 

Wij informeren u binnen 8 weken schriftelijk over de afhandeling van uw aanvraag.