Een mooie impuls voor streekeigen landschap en de biodiversiteit! 

Afgelopen zaterdag 21 januari zijn er bijna 2050 struiken en 55 (fruit)bomen uitgedeeld aan 6 deelnemers van de subsidieregeling Landschapsimpuls en biodiversiteit. De deelnemers zijn inwoners van het buitengebied van onze gemeente. 

Zij ontvingen dit plantgoed voor aanplant op hun eigen terrein. De aanplant van deze struiken en bomen maakt ons buitengebied afwisselender en natuurlijker. Er ontstaan landschapselementen zoals houtsingels, hoogstamboomgaarden, struweelhagen en knotbomen. Dit zijn fijne leefgebieden voor allerlei insecten en dieren.  

Subsidie

De subsidieregeling Landschapsimpuls en biodiversiteit richt zich op particuliere (agrarische en niet agrarische) grondeigenaren. Er is een subsidie van de Provincie Gelderland beschikbaar, waardoor met korting beplanting kan worden aangeschaft en een gratis beplantingsadvies gegeven wordt. De gemeente Heumen maakt al enkele jaren gebruik van deze mogelijkheid om het landschap te verbeteren. Wethouder Baneke waardeerde de inzet en gaf aan enkele plantlocaties te gaan bezoeken komend najaar.  
 
Kijk voor meer informatie over landschap en deze regeling op www.heumen.nl/landschapsontwikkeling.