De Verenigde Naties hebben 22 mei uitgeroepen tot internationale dag van de biodiversiteit. Dat is niet voor niets want het gaat wereldwijd slecht met de biodiversiteit. Het is een probleem op wereldschaal maar alle lokale bijdragen aan herstel zijn van belang.  Ook de gemeente Heumen zet zich in voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in onze gemeente.

Drie keer over biodiversiteit

Dit is deel twee van drie berichten over biodiversiteit in onze gemeente. De vorige keer legden we  uit hoe we onze plannen maken om biodiversiteit te vergroten. Nu vertellen we wat we allemaal doen en tot slot gaat deel drie gaat over samen vergroenen: welke projecten doen we met actieve inwoners en wat kan u doen om te vergroenen?

Biodiversiteit vergroten: wat doen we?

Groener groenbeheer

Naast projecten om biodiversiteit te vergroten kijken we ook goed naar onze dagelijkse gang van werken. Vooral op het gebied van groenbeheer liggen er nog kansen. De uitdaging van groenbeheer is niet langer ‘hoe houden we het groen in onze dorpen mooi en netjes? We zijn ons er nu van bewust dat gemeentegroen het leefgebied is van allerlei dieren. Door dit anders, ‘groener’ te beheren zorgen we ervoor dat meer dieren het in het gemeentegroen naar hun zin hebben. 

We hebben een eigen buitendienst en werken met verschillende groenbeheerders en uitvoerders samen. Samen werken we aan meer biodiversiteit.
 Soms lijkt dit simpel maar zoals wel vaker is de praktijk lastiger. Neem bijvoorbeeld het maaien. Voor de beestjes is weinig maaien fijn. Maar we moeten ook denken aan verkeersveiligheid, spelende kinderen, bereikbaarheid van watergangen en grasaren die vervelend kunnen zijn voor honden.  Deze uitdagingen vragen om maaien op maat. 

Goed maaien is maatwerk

We kijken goed wanneer we waar maaien. In gazons en plantsoenen willen we graag meer bloeiende kruiden. In bosplantsoenen en rondom bomen laten we ruigte staan. Ook planten we bloembollen en inheemse bloeiende struiken en bomen.
In het buitengebied maaien we op kansrijke locaties op een manier waarop bloemen meer kans krijgen om te groeien. Zoals de Kasteelsestraat, Jan J. Ludenlaan, Baron van Brakelstraat, Looistraat en Vosseneindseweg. Wanneer we daar maaien voeren we het gras af. Daardoor komen er minder voedingsstoffen in de bodem. Veel bloemensoorten houden van zo'n voedselarme bodem. Om de bermen veilig te houden voor het verkeer maaien we de eerste meter en uitzichthoeken vaker.