De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud aan het openbaar groen. Een groot deel van deze werkzaamheden wordt niet door de gemeente zelf uitgevoerd, maar is uitbesteed aan de Dar.

Seizoensgebonden

Het onderhoud aan het groen is seizoensgebonden. In het voorjaar en in de zomer worden de gazonnen gemaaid, de hagen geknipt en het onkruid bestreden. In de herfst wordt blad geruimd en in de winter vinden snoei- en plantwerkzaamheden plaats.

Onderhoudsniveau

Onze gemeente heeft afspraken gemaakt over hoe schoon en netjes de gemeentelijke groenvoorziening moet zijn. Zo hebben we onder meer afgesproken hoeveel onkruid er mag staan en hoe lang het gras mag zijn. Dit noemen we 'beeldkwaliteit'. Landelijk is een methode ontwikkeld om de gewenste beeldkwaliteit te bepalen. Deze bestaat uit vijf niveaus van A+ (zeer hoog) tot D (laag). Hierbij worden er verschillende eisen aan de uitstraling van gebieden in de openbare ruimte gesteld.

Onze gemeente kiest voor een standaard kwaliteitsniveau (B) voor het maaien van gazons en onkruidbestrijding en een minimaal kwaliteitsniveau (C) voor onderhoudsmaatregelen zoals: bladruimen, maaien van randen en rond obstakels en onderhoud aan het bosplantsoen.

Meehelpen aan groenonderhoud

U kunt helpen bij het onderhoud van het buurtgroen rondom uw woning. Op verschillende locaties zijn bewoners actief met het onderhoud van een stuk openbaar groen. Bekijk wat u in uw omgeving kunt doen.

Melding doen

Een melding over het onderhoud of de kwaliteit van het openbaar groen doet u via de pagina Melding openbare ruimte.

Meer informatie

Voor informatie over onderhoud aan het openbaar groen, kunt u contact opnemen met Groenbeheer via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Doe dit bijvoorbeeld als u meer informatie wilt hebben over wanneer de bomen bij u in de buurt worden gesnoeid. Of als de straten in uw buurt niet zijn geveegd.