Toekomstbestendig Wonen Lening

Samen met de Provincie biedt de gemeente Heumen u de mogelijkheid aan om een aantrekkelijke lening af te sluiten voor het verbeteren van uw huis: de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’.

Wat is de Toekomstbestendig Wonen Lening?

U bent woningeigenaar in onze gemeente en u wilt energie besparen of uw huis duurzamer maken. Bijvoorbeeld door te isoleren of het plaatsen van zonnepanelen. Misschien wilt u ook aanpassingen doen in uw huis waardoor u er kunt blijven wonen als u ouder wordt. Bijvoorbeeld door een slaap- en badkamer op de begane grond te maken. De Toekomstbestendig Wonen Lening maakt het voor u mogelijk!

Lening via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland

Samen met de Provincie bieden wij u de mogelijkheid om een aantrekkelijke lening af te sluiten voor het verbeteren van uw huis: de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’. We verstrekken de Toekomstbestendig Wonen Lening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Op de website van SVn (externe link) vindt u meer informatie over de Toekomstbestendig Wonen Lening.

U kunt gebruik maken van de lening als u:

 • Uw woning wilt verduurzamen;
 • Asbest van het dak wilt verwijderen;
 • De fundering wilt herstellen;
 • Levensloopbestendige maatregelen wilt treffen.

Daarbij geldt wel dat u altijd minimaal 1 energiemaatregel moet nemen. Een energiemaatregel is bijvoorbeeld dakisolatie of zonnepanelen. In de Maatregelenlijst lening Toekomstbestendig Wonen Gemeente Heumen vindt u meer voorbeelden.

Aanvragen van de lening in stappen

 1. Bepaal welke lening het beste bij u past. Er zijn verschillende leningsvormen van de Toekomstbestendig Wonen Lening. Weet u niet welke leenvorm het best bij uw situatie past? Neem contact op met uw financieel adviseur.
 2. Kies welke maatregelen u wilt nemen. U moet altijd tenminste 1 energiemaatregel nemen. Weet u niet welke duurzaamheidsmaatregel u het best kan nemen? Neem dan contact op met het Energieloket van onze gemeente.
 3. Vul de online aanvraag in. U stuurt een begroting (offertes en/of plan van aanpak met kostenraming) mee. Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Stuur deze dan ook mee
 4. De gemeente Heumen beoordeelt uw aanvraag binnen 8 weken. U krijgt een brief waarin we uw aanvraag goedkeuren of om meer informatie vragen. Als uw aanvraag is goedgekeurd, leest u in de brief hoe u bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) de lening afsluit.
 5. SVn doet een krediettoets(externe link) en stuurt u de leningsofferte.
 6. U tekent de overeenkomst voor de lening van SVn en stuurt deze terug. Pas daarna mag u beginnen met het uitvoeren van de maatregelen. U stuurt uw facturen op en deze worden daarna uitbetaald.

 DigiDAanvragen Toekomstbestendig Wonen Lening

Kosten aanvraag lening

Er zijn kosten verbonden aan de toetsing van uw aanvraag voor de lening. Het gaat om een bedrag van € 75,- (inclusief BTW).

Voorwaarden

De voorwaarden vindt u in de verordening Toekomstbestendig wonen Gelderland(externe link). De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U bent eigenaar van een woning in de gemeente Heumen.
 • Uw maatregelen leiden altijd tot energiebesparing. Eventueel aangevuld met levensloopbestendigheid, asbestsanering of funderingsherstel.
 • De werkzaamheden waarvoor u de lening aanvraagt zijn nog niet begonnen of afgerond.
 • De lening bedraagt, afhankelijk van leningsvorm, minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-.

Kijk voor actuele rentetarieven(externe link) op de website van Svn.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het energiezuinig maken van uw woning? Neemt u dan contact op met het Energieloket van onze gemeente.

Heeft u vragen over de voorwaarden, procedure en beoordeling van deze lening? Neem dan contact op met de gemeente.

Toekomstbestendig Wonen Lening voor VvE's

U woont in een fijn appartement met een vereniging van eigenaren (VvE) en u wilt hier graag nog zo lang mogelijk blijven wonen. Soms is het nodig om het pand aan te passen (verduurzaming en onderhoud). Met de Toekomstbestendig Wonen Lening voor VvE’s kunt u dit samen financieren. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op Toekomstbestendig Wonen Lening voor VvE's.