De afgelopen periode hebben we kunnen zien hoe vernietigend de kracht van water kan zijn. Overstromingen van rivieren kunnen mensenlevens kosten en veroorzaken vaak grote schade. Gelukkig is onze regio daar goed tegen bestand. Dat wil echter niet zeggen dat er in onze gemeente nooit wateroverlast kan ontstaan. Dat komt omdat er steeds vaker zware en zeer lokale regenbuien voorkomen. 

Die regenbuien kunnen voor overlast zorgen. Ondergelopen straten, water dat huizen in loopt. Als we samen het water beter afvoeren, kunnen we overlast beperken. De gemeente en waterschappen zorgen voor transport en zuivering. Dit gaat ons in de meeste gevallen prima af, maar bij zeer zware regenbuien kan er wateroverlast ontstaan. Ook u kunt maatregelen nemen of voor een deel bijdragen aan een oplossing.

Oorzaak: het veranderend klimaat

Sinds 1950 is het aantal dagen met extreme neerslag verdubbeld. Volgens het KNMI worden onze winters steeds zachter en natter en de zomers warmer en mogelijk droger. De temperatuur stijgt in Nederland met 1,0 tot 2,3 graden in 2050. Hogere temperaturen zorgen voor meer waterdamp in de lucht en dus meer regen. Bij één graad meer, neemt de neerslaghoeveelheid van extreme zomerse buien met zo’n 14% toe. Nu al valt er jaarlijks in Nederland gemiddeld 880 mm water. Dat zijn zo’n 7,5 badkuipen per vierkante meter. Al dat water dat in korte tijd valt, kan leiden tot overlast.

Wat kunt u doen?

Het gemeentelijk riool is niet berekend op extreme buien. Daarom zoekt de gemeente bovengronds oplossingen om regenwater tijdelijk te bergen. Dat kan een straat zijn of een plantsoen dat is verdiept. Zelf kunt u ook wat doen! Met een groene tuin en regenton helpt u om wateroverlast te verminderen. Kijk voor tips op www.milieucentraal.

Water op straat

Als de riolering vol staat en de riooloverstorten het te veel aan water niet snel genoeg afvoeren op sloten of kanalen, dan kan het water in het stedelijk gebied niet snel genoeg worden afgevoerd. Het water blijft dan op straten en pleinen staan en kan naar lager gelegen delen in de wijk stromen. We noemen dat ‘water op straat’. De straat gebruiken om water tijdelijk even te parkeren is een onderdeel van de oplossing. Water op straat is niet erg. Wat we niet willen is dat water in panden loopt of langdurig wegen onder water zet waardoor het verkeer er niet meer door kan. 

Maak foto’s of filmpjes

Foto’s en filmpjes van water op straat geven een goed beeld van de situatie en helpen ons om meer inzicht te krijgen in mogelijke oplossingsrichtingen. Maak daarom foto’s en of filmpjes van water op straat of wateroverlast en stuur deze aan ons door. U kunt daarbij gebruikmaken van de handige app Verbeterdebuurt. Kijk voor meer informatie op www.heumen.nl/melding-openbare-ruimte.