Soms zijn er aanpassingen in of rond huis nodig. Bijvoorbeeld door ziekte, beperkingen of ouderdom. Aanpassingen als een douchestoel, toiletverhoger of douchebeugels zijn hulpmiddelen. Hulpmiddelen kunt u zelf lenen, huren of aanschaffen.

Grotere langdurige aanpassingen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en noemen we woonvoorzieningen.

Aanvragen

Voor een Wmo-aanvraag kunt u contact opnemen met het sociaal team van de gemeente Heumen. De zorgconsulent gaat met u in gesprek, onderzoekt de noodzaak en bespreekt samen met u wat voor u de beste oplossing is. Er zijn veel vormen van woonvoorzieningen, zoals het verwijderen van drempels of het aanrecht verlagen.

Een woonvoorziening is alleen mogelijk als er medische redenen zijn die het normaal gebruik van de woning belemmeren. Een aanvraag moet binnen 8 weken worden afgehandeld. Als een bouwkundig advies nodig is, kan de aanvraag langer duren.

Kosten

Voor woonvoorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u betaalt. U leest er meer over de kosten op de pagina Hoe werkt de Wmo.

Aanvraag levensloopgeschikte/rolstoelgeschikte woonruimte

Levensloopgeschikte en rolstoelgeschikte woningen zijn bedoeld voor mensen met een fysieke beperking. Om hiervoor in aanmerking te komen kunt u een indicatie aanvragen bij het sociaal team van de gemeente Heumen.

De zorgconsulent gaat met u in gesprek, onderzoekt de noodzaak en kan een indicatie afgeven. U ontvangt een beschikking. De afgegeven indicatie wordt in de hele woningmarktregio geaccepteerd. U reageert zelf op het aanbod van huurwoningen dat er is.

Aanvraag mantelzorgurgentieverklaring

Mantelzorgers dragen in belangrijke mate bij aan de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking. Mantelzorgers hebben naast het verlenen van de zorg en ondersteuning vaak zelf een baan, de zorg voor een gezin of anderen en sociale contacten.

Het is voor een mantelzorger niet eenvoudig een balans te vinden tussen zorgen voor een ander en zorgen voor jezelf. Soms is het praktischer om dichter in de buurt te wonen.

Wanneer u minimaal 10 uur per week mantelzorg biedt, is het mogelijk om een mantelzorgurgentieverklaring aan te vragen. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij Oosterpoort via info@oosterpoortwoon.nl of door te bellen met Oosterpoort 024-399 55 55. Deze verklaring is na afgifte alleen geldig in de gemeente Heumen, voor de duur van 4 maanden.

U reageert zelf in deze periode via Entree op een huurwoning. De wooncorporatie beoordeelt of u de woning krijgt.

Verzorgingshuis

Een verzorgingshuis is voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Heeft u 24 uur per dag zorg nodig, dan wordt dat (deels) betaald vanuit de Wet langdurige zorg. Voor een particulier verzorgingshuis heeft u geen indicatie nodig, die kosten betaalt u helemaal zelf.

Neem voor het inschrijven bij een verzorgingshuis contact op met het verzorgingshuis zelf. Zij informeren u over de werkwijze.