• Nieuwbouwprojecten

  Vind het meest complete overzicht van nieuwbouw in de gemeente Heumen.

 • H. Antonius Abt kerk

  Projectontwikkelaar Advicus B.V. en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over de realisering van een appartementencomplex in en aansluitend aan het kerkgebouw aan het Kerkplein te Malden.

 • Heumen-West

  De planvorming voor een nieuwe woonwijk op de locatie Heumen-West (gelegen tussen de A73 en de Looistraat) start naar verwachting in het najaar van 2023.

 • Zilverbergweg/Kruisbergsestraat

  Het gebied tussen de Zilverbergweg en de Kruisbergsestraat in Overasselt wordt ontwikkeld voor de bouw van 70-100 woningen.

 • Regenwaterafkoppeling en wegenonderhoud Molenwijk

  In de loop van dit jaar voeren wij in de Molenwijk enkele grote projecten uit. Zo wordt op De Schoren, De Wieken, De Kruigang en omgeving o.a. een regenwaterafkoppeling gerealiseerd.

 • Klimaatadaptatie Dravik - Schoof

  De gemeente wil samen met de vrijwilligers van Samen Doen de wijk Dravik - Schoof vergroenen en klimaatbestendig maken. De gemeente heeft aan dit initiatief een oplossing voor de wateroverlast op de Schoof gekoppeld.

 • Muse

  Er is een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van een appartementencomplex bestaande uit 10 appartementen op het perceel Kerkplein 10 -12.

 • Centrum Malden

  Het centrum van Malden moet een plek zijn waar inwoners komen voor ontmoeten, winkelen, werken, ondernemen en beleven.

 • De Schoren

  We zijn gestart met de planvorming voor het gebied rond de voormalige basisschool Vuurvogel II aan de Schoren in Malden.